Strona główna / KRS: 0000064892 z dopiskiem: 35/2008 Kamila Borkowska

Kamila Borkowska

Kamila urodziła się 4 stycznia 1998 r. Choruje na mukowiscydozę. We wrześniu 2013 r. została rozpoznana także cukrzyca, a w sierpniu 2014 r. odma opłucnowa lewostronna. Przeszła dwukrotną torakotomię. Kamila zbiera fundusze na terapię komórkami macierzystymi.