Aktualność "Biała lista podatników VAT"

dodano: 2019-09-19

Od 1 września 2019 roku weszła w życie ustawa wprowadzająca elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT, czyli tzw. BIAŁA LISTA. W związku z tym przedsiębiorcy będą mogli odszukać za jej pomocą informacje dotyczące swoich kontrahentów:

  • Imię podatnika VAT;
  • Nazwisko podatnika VAT;
  • Dane teleadresowe firmy;
  • Numer rachunku bankowego;
  • Informacje o podatniku VAT do 5 lat wstecz;
  • Historia rejestracji partnerów biznesowych;
  • Bieżąca aktualizacja rejestru.

Biała lista podatników ma ułatwić weryfikację kontrahentów, aby nie dochodziło do sytuacji, w której przedsiębiorca bierze udział w transakcjach ze znikającymi podatnikami VAT.

Poza ułatwieniami w weryfikacji kontrahenta, ustawodawca nakłada na podatników obowiązek weryfikacji, czy numeru rachunku bankowego sprzedawcy jest zgodny z białą listą i wskazuje, że tylko na takie konto nabywca powinien uiścić należność.

Przedsiębiorca-nabywca, by nie narazić się na negatywne konsekwencje, które są następstwem niewywiązania się ze sprawdzenia swojego kontrahenta lub pomimo weryfikacji dokonania przelewu na rachunek bankowy, który nie znajduje się w wykazie, powinien przede wszystkim:

  • po 31 grudnia 2019 roku sprawdzać rachunki bankowe kontrahentów z którymi nawiązywane są transakcje powyżej lub równe 15 tys. złotych.
  • jeżeli rachunek nie znajduje się w wykazie, od razu należy to wyjaśnić ze swoim kontrahentem (przed dokonaniem płatności!).

W przypadku sprzedawców, którzy przyjmują płatności powyżej 15 tys. zł, powinni oni sprawdzić swoje dane na białej liście podatników, w szczególności zgłoszone w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) numery rachunków bankowych. Za brak rachunku lub błędny rachunek sprzedawca będzie narażał nabywców na sankcje, co może negatywnie wpłynąć na jego wiarygodność na rynku.

Więcej informacji zdobędziesz na naszym szkoleniu!