Aktualność "Danina recyklingowa"

dodano: 2019-01-02

W terminie do 15.03.2019 r należy opłacić pierwszą daninę recyklingową do Marszałka Województwa.

Zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Tym samym należy uznać, iż przedsiębiorcy mają obowiązek, pobierania jej od klientów.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej, określa stawkę opłaty recyklingowej za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego w stawce 0,20 zł za jedną sztukę, dla podatników VAT jest to kwota netto.

Z opłaty wyłączone są bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Ministerstwo Środowiska wyjaśniło, że „jednostka handlu detalicznego” oznacza miejsce, w którym prowadzona jest sprzedaż detaliczna towarów. Z kolei to oznacza „sprzedaż towarów własnych i komisowych (nowych i używanych) w punktach sprzedaży detalicznej, placówkach gastronomicznych oraz innych punktach sprzedaży w ilościach wskazujących na zakup dla potrzeb indywidualnych nabywców”. Wobec tego, według resortu, punkty gastronomiczne (restauracje, bary i tym podobne punkty oferujące dania, w tym na wynos) mieszczą się w pojęciu jednostki handlu detalicznego.

Użyte w ustawie pojęcie jednostki handlu detalicznego oznacza miejsce, w którym prowadzona jest sprzedaż detaliczna towarów. Powyższe pojęcie z kolei jest stosowane w statystyce publicznej i zostało zdefiniowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS): „sprzedaż detaliczna towarów – sprzedaż towarów własnych i komisowych (nowych i używanych) w punktach sprzedaży detalicznej, placówkach gastronomicznych oraz innych punktach sprzedaży (np. składy, magazyny) w ilościach wskazujących na zakup dla potrzeb indywidualnych nabywców”. W związku z powyższym punkty gastronomiczne (restauracje, bary itp. punkty oferujące dania, w tym na wynos) mieszczą się w pojęciu jednostki handlu detalicznego, a więc lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego oferowane w tych punktach do pakowania zakupionych produktów podlegają opłacie recyklingowej.