Aktualność "Informacja o konieczności dostosowania do 1 sierpnia 2019 r. oznaczeń literowych stosowanych w kasach fiskalnych"

dodano: 2019-07-25
-
Przypominamy, iż do dnia 1 sierpnia 2019 r. podatnicy muszą dostosować swoje kasy fiskalne do nowych wytycznych, zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816).

Zapisano w nim zmianę zasad oznaczania stawek podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług. § 6 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi iż: „Podatnicy, prowadząc ewidencję: (…) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

  • literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 23%,
  • literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 8%,
  • literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  • literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  • literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  • literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy.

W rozporządzeniu znajduje się również zapis że podatnicy przedstawiają, na żądanie organu podatkowego, przypisanie odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku.

Na mocy § 59 tego rozporządzenia, podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od "A" do "G" do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług. Tym samym od dnia 1 sierpnia podatników obowiązują wskazane wyżej oznaczenia literowe przypisane do stawek podatku VAT.