Aktualność "Komunikat ws. Tarczy Antykryzysowej"

dodano: 2020-04-06

Szanowni Klienci,

w związku z ogłoszonym stanem epidemii, został wprowadzony pakiet przepisów zwany Tarczą Antykryzysową. W tym trudnym czasie na pewno zastanawiacie się Państwo, na jaką pomoc z pakietu antykryzysowego możecie liczyć. Najistotniejsze w tej chwili, w każdej działalności, jest przeanalizowanie swojej sytuacji pod kątem warunków zakwalifikowania się do danego rodzaju pomocy. Skorzystanie z pomocy jest uzależnione między innymi od wielkości przedsiębiorstwa, ilości zatrudnionych lub ubezpieczonych osób, czy spadku obrotów wywołanych stanem epidemii. Wsparcie dotyczy, w szczególności: ulg w zapłacie należności z tytułu składek ZUS, dopłat do wynagrodzeń i ZUS, świadczenia postojowego, uzyskania mikropożyczki. W zakresie podatków wprowadzone zostały m.in. przesunięcia terminów płatności podatków dochodowych od wypłaconych wynagrodzeń (PIT-4), elektroniczny czynny żal. Przedłużone zostały terminy ważności niektórych dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników, takich jak: okresowe badania lekarskie, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, pozwolenia na pracę.

W związku z licznymi zapytaniami, które od Państwa otrzymujemy, informujemy, że:

1.      Na chwilę obecną przedsiębiorcy, którzy spełniają wymogi i chcą skorzystać z ulgi w postaci zwolnienia z opłacania składek ZUS za marzec 2020 r. nie powinni ich opłacać w kwietniu 2020 r. Zwolnienie to dotyczy przedsiębiorców, którzy maja zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych nie więcej niż 9 osób (w tym właściciel i osoba współpracująca). Przedsiębiorca zwolniony z obowiązku opłacenia składek za siebie i/lub pracowników  w dalszym ciągu jest objęty ubezpieczeniami.

2.      Przedsiębiorcy starający się o dofinansowanie wynagrodzeń dla swoich pracowników mogą je uzyskać po wypłacie wynagrodzeń za wnioskowany okres.

3.      Świadczenie postojowe jest świadczeniem jednorazowym, w związku z czym, wnioskować o nie można za jeden okres , gdy przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był o  co najmniej 15 % niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Wniosek o świadczenie postojowe w kwietniu mogą składać osoby, które w marcu uzyskały spadek obrotów w stosunku do lutego. Wniosek o świadczenie postojowe w  maju mogą składać osoby, które w kwietniu uzyskały spadek obrotów w stosunku do marca. Wniosek o świadczenie postojowe w czerwcu mogą składać osoby, które w maju uzyskały spadek obrotów
w stosunku do kwietnia. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

4.      W przypadku zawarcia porozumień z pracownikami w sprawie zmiany warunków pracy i/lub płacy, istotnym kryterium skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń jest zawiadomienie o tym fakcie inspektora pracy w terminie 5 dni.

5.      Mikroprzedsiębiorcy spełniający warunki, zatrudniający minimum 1 pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy według stanu na dzień 29 lutego 2020 r. mogą już składać w terminach ogłoszonych naborów wnioski o pożyczkę w wysokości 5 000 zł ze środków Funduszu Pracy do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami uzyskania pomocy zamieszczonymi na stronie https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa. Strona jest przejrzysta i intuicyjnie prowadzi przez kolejne etapy. W zakładce „Przedsiębiorca” po wybraniu formy wsparcia dostępne są linki do stron, na których znajdują się wnioski dotyczące danej formy pomocy.

Większość wniosków można złożyć samodzielnie nie wychodząc z domu, posiadając profil zaufany ePUAP lub w formie papierowej. Profil zaufany można aktywować w większości przypadków online za pośrednictwem  banku, w którym posiadasz rachunek bankowy https://pz.gov.pl/dt/login/login

Wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można złożyć najprościej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE: https://www.zus.pl/portal/logowanie.

Większość wniosków wymaga podania danych wynikających z ksiąg podatkowych lub deklaracji ZUS za wnioskowany okres (marzec, kwiecień, maj). Dlatego tak ważne jest aby zadbać  o terminowe dostarczenie dokumentów do biura rachunkowego, co umożliwi dokonanie rozliczeń i pozwoli na otrzymanie niezbędnych danych do wypełnienia wniosków. Zwracamy uwagę, że terminy rozpatrywania niektórych wniosków przez instytucje pomocowe uzależnione są od otrzymania kompletu dokumentów.

 Mając na uwadze, że wnioskując o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej, przedsiębiorca korzysta ze środków publicznych, należy zachować szczególną rozwagę przy podpisywaniu oświadczeń zawartych we wnioskach. Oświadczenia te odnoszą się do szczegółowych warunków uzyskania pomocy i dotyczą między innymi: niezalegania z należnościami publicznoprawnymi, zobowiązania się do utrzymania zatrudnienia, wysokości osiąganych przychodów (obrotów), uzyskania pomocy z innych źródeł na ten  sam cel. Należy pamiętać, że w przypadku poświadczenia nieprawdy lub wprowadzenia w błąd, przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu ulgi wraz z należnymi odsetkami i może ponieść odpowiedzialność karną.

Pracownicy naszego Biura, przydzieleni do obsługi Państwa firmy, po zaksięgowaniu dokumentów, sporządzeniu list płac i przesłaniu odpowiednich deklaracji, w ramach bieżącej obsługi udzielą informacji o  wysokości przychodu, stanie zatrudnienia, wysokości wypłaconych wynagrodzeń i kosztów płac. Dane te będą Państwu niezbędne do wypełnienia wniosków pomocowych w ramach tarczy antykryzysowej. W przypadku problemów z samodzielnym wypełnieniem i złożeniem wniosków do odpowiednich instytucji, Biuro Rachunkowe BIUREX może udzielić Państwu odpłatnego wsparcia.

Z uwagi na stan epidemii, który ma wpływ na sytuację ekonomiczną wszystkich przedsiębiorstw, prosimy o terminowe regulowanie zobowiązań względem Biura, jak również spłatę zaległości. Świadczenie usług dla Państwa uzależnione będzie od terminowego regulowania zobowiązań wobec naszego Biura. Wstrzymujemy obsługę Klientów zalegających z płatnościami. Klienci, którzy nie uregulują zaległości wobec Biura muszą się liczyć z rozwiązaniem umowy na prowadzenie księgowości ze skutkiem natychmiastowym.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zorganizowana została seria darmowych webinarów poświęcona tematyce wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej. Zachęcamy do udziału w najbliższym, który odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2020 r. o godz. 16:00. Rejestracja na finatio.pl/tarcza-webinar/. Webinar mogą Państwo oglądać również na telefonie przez przeglądarkę Google Chrome.

Z pozdrowieniami,
Prezes Biura Rachunkowego BIUREX
Michał Cielibała