Aktualność "Tarcza Antykryzysowa a spółki osobowe"

dodano: 2020-04-14

Tarcza antykryzysowa przewiduje czasowe zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą, które w pierwszym miesiącu, za który chcą uzyskać zwolnienie, osiągnęły przychód z działalności w rozumieniu ustawy PIT nie większy niż 15 681 zł (300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.). Ustawodawca nie przewidział jednak niezamierzonego wykluczenia z oferowanej pomocy wielu firm. Z konsekwencjami zmagają się właściciele spółek osobowych.

Z literalnego brzmienia ustawy wynika, że jeśli wspólnik spółki osobowej przekroczy w swojej proporcji przychody 15 681,00 zł nie otrzyma zwolnienia z opłaty składek za ten miesiąc. Nie wyklucza to jednak skorzystania z ulgi za zatrudnionych pracowników, jeśli stan ubezpieczonych, zgłoszonych w spółce, na 29 lutego wynosi mniej niż 10 ubezpieczonych.

Wspólnicy, którzy nie podlegają zwolnieniu i nie zapłacą składek, muszą liczyć się z utratą ubezpieczenia chorobowego. Jedynym rozwiązaniem, by nie płacić składek ZUS za wspólnika spółki, jest na ten moment jest złożenie wniosku o odroczenie płatności. Przypominamy jednocześnie, że wniosek o odroczenie powinno się złożyć przed terminem płatności.