Aktualność "ZUS dla przedsiębiorców zatrudniających 10-49 pracowników"

dodano: 2020-04-14


Nadal czekamy na zakończenie procesu legislacyjnego – ustawę zakładającą rozszerzenie kręgu przedsiębiorców uprawnionych do pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej do płatników, którzy zatrudniają od 10 do 49 pracowników podlegających ubezpieczeniom społecznym, czekają jeszcze poprawki i głosowanie w Senacie. Ustawa przewiduje, że ww. przedsiębiorcy będą mieli prawo do 50-procentowego zwolnienia ze składek ZUS.

Na dziś możliwe są trzy rozwiązania:

  1. Przedsiębiorca może zapłacić pełną kwotę składek ZUS, nie czekając na pomoc państwa.
  2. Przedsiębiorca może zapłacić 50% składek, licząc się przy tym z ryzykiem utraty ubezpieczenia chorobowego i ewentualnym naliczeniem odsetek.
  3. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o odroczenie płatności, który nie będzie kolidował z późniejszym wprowadzeniem przepisu.
Polecamy Państwu wybór ostatniej opcji. Przypominamy jednocześnie, że wniosek o odroczenie powinno się złożyć przed terminem płatności.