Strona główna / Szkolenia / Czy opanowałeś już SLIM VAT 1 i 2 , zmiany w JPK oraz Krajowy System e-Faktur - praktyczne aspekty - forma zdalna

Czy opanowałeś już SLIM VAT 1 i 2 , zmiany w JPK oraz Krajowy System e-Faktur - praktyczne aspekty - forma zdalna

Dla kogo jest to szkolenie?

Adresaci: dyrektorzy finansowi, główni księgowi, samodzielni księgowi, pracownicy działów księgowych, pracownicy biur rachunkowych, specjaliści ds. księgowości w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, zarządzający firmami oraz właściciele firm.


Kiedy odbędzie się szkolenie?

13.08.2021 r.


Jaka jest forma szkolenia?

Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej, za pomocą platformy ZOOM Cloud
Meetings.


Ile trwa szkolenie?


Szkolenie trwa łącznie 6 h.


Czego nauczysz się podczas szkolenia?

Szkolenie uwzględnia wydane przez Ministerstwo Finansów objaśnienia podatkowe i pokazuje ich zastosowanie w rozliczeniach VAT.
Cel: zapoznanie się z nowymi zasadami rozliczeń faktur w tym korygujących, dokumentami , jakie biuro powinno posiadać od klienta w zakresie uzgodnienia transakcji.

Kto poprowadzi szkolenie?

Małgorzata Rzeszutek

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.Program szkolenia:

I Nowelizacja SLIM VAT 1
1. Nowe zasady korygowania podatku VAT:
a) korygowanie VAT w związku z wystawieniem faktur korygujących na zasadach obowiązujących do końca 2020 r.:
b) nowe regulacje dotyczące korygowania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r.:
2. Zmiana zasad stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT:
a) kurs walutowy stosowany dla rozliczeń podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r.,
b) nowe możliwości w zakresie stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT od 2021 r.,
c) kurs walutowy dla potrzeb podatku VAT a kurs walutowy dla potrzeb podatku dochodowego od 2021 r.
3. Zaliczki otrzymane na poczet eksportu towarów:
4. Nowe zasady odliczenia podatku VAT od 2021 r.:
5. Ważne zmiany dotyczące zasad stosowania obowiązku podzielonej płatności:
6. Zmiany dotyczące wykazu podatników VAT czynnych od 2021 r.:
a) rozszerzony zakres rachunków bankowych publikowanych w wykazie podatników VAT czynnych,
b) wykreślenie niektórych danych wrażliwych z wykazu podatników VAT czynnych.

II Zmiany w JPK od 1 lipca 2021

1. doprecyzowanie oznaczenia „GTU_01” – napoje alkoholowe,
2. zmiana brzmienia przepisu dot. oznaczenia „GTU_03” – oleje opałowe,
3. eliminacja podwójnego przypisywania oznaczeń GTU_02 i GTU_03,
4. doprecyzowanie zapisu dotyczącego dostawy folii typu stretch,
5.nowe brzmienie przepisu dot. oznaczenia „GTU_07” – pojazdy,
6. dostosowanie kodu „GTU_08” do zmian w załączniku nr 12 do ustawy VAT,
7.doprecyzowanie treści przepisu dot. oznaczenia „GTU_09” – produkty lecznicze,
8.dookreślenie oznaczenia „GTU_10” – budynki, budowle, grunty i ich części,
9.przypisanie usługom o charakterze niematerialnym oznaczonych kodem „GTU_12”, symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015,
10. wyłączenie wprost kodów GTU dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych.
11. wykazywanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone.
12. zmiana w zakresie oznaczenia „MPP” – mechanizm podzielonej płatności,
13. limit kwotowy dla oznaczeń „TP” – podmioty powiązane,zmiany w zakresie oznaczenia „TP” dla podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,

III Zasady nowelizacji SLIM VAT 2 (planowany termin wejścia w życie 1.10.2021 r oraz 1.01.2022 r.)
1. BREXIT – nowe zasady rozliczania podatku VAT w relacjach z UK i Irlandia Północną.
2. Doprecyzowanie przepisów w zakresie transakcji łańcuchowych w przypadku gdy pierwszy w kolejności dostawca jest organizatorem transportu.
3. Usankcjonowanie zasad rozliczania korekt obniżających podstawę opodatkowania w transakcjach WNT i importu usług.
4. Nowa forma zawiadomienia o rezygnacji ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części.
5. Wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26.
6. Likwidacja duplikatu faktury i wprowadzenie kolejnego egzemplarza faktury.
7. Rozszerzenie możliwości zastosowania ulgi na złe długi na osoby fizyczne i podmioty zwolnione z podatku VAT będące nabywcami (dłużnikami).
8. Wydłużenie terminu na skorzystanie z ulgi na złe długi do 3 lat.
9. Uproszczenie treści faktury zaliczkowej.
10. Wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni.
11. Nowe możliwości uwolnienia środków z rachunku VAT oraz nowe komunikaty przelewów do rachunków VAT.

IV Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur od 1.10.2021 r.:

1.co to jest KSeF i do czego ma służyć?
2. e Urząd oraz oprogramowania komercyjne do KSeF,
3. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
4. zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich,
5. pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
6. akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
7. wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
8. uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej,
9. przechowywanie faktur ustrukturyzowanych,
10. 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla podatnika,
11. zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF,


Jakie materiały otrzymam?


1. Prezentację w formie elektronicznej.
2. Certyfikat ukończenia szkolenia.
3. Pliki dokumentów w formacie WORD.

Więcej informacji:


W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkolenia i rejestracji w BUR prosimy o kontakt ze specjalistą ds. szkoleń Jolantą Caderą.

e-mail: jolanta.cadera@biurex.pl
tel. 607 033 240