Strona główna / Szkolenia / JAK ZASTOSOWAĆ W 2021 ROKU ULGI IP BOX I ULGĘ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ? - FORMA ZDALNA

JAK ZASTOSOWAĆ W 2021 ROKU ULGI IP BOX I ULGĘ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ? - FORMA ZDALNA

Dla kogo jest to szkolenie?

Adresaci: dyrektorzy finansowi, główni księgowi, samodzielni księgowi, pracownicy działów księgowych, pracownicy biur rachunkowych, specjaliści ds. księgowości w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, zarządzający firmami oraz właściciele firmKiedy odbędzie się szkolenie?

11.08.2021 r.Jaka jest forma szkolenia?
Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej.


Ile trwa szkolenie?
Szkolenie trwa łącznie 4 h.

Czego nauczysz się podczas szkolenia?

Efekty uczenia się

Wiedza:
zdobycie wiedzy oraz poznanie praktycznych przykładów w zakresie  zasad funkcjonowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową/IP box
Umiejętności:
Uczestnik zdobywa umiejętność praktycznego zastosowania ulg oraz rozwiązywania pojawiających się problemów i wątpliwości na podstawie stanowisk organów podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych
Kompetencje:
Uczestnik jest świadomy  swojej wiedzy i umiejętności na temat ULGI IP BOX I ULGI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ  oraz potrafi je wykorzystać w praktyce.Kto poprowadzi szkolenie?

Małgorzata Rzeszutek

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.Program szkolenia:

Ramowy program usługi:
1.2 IP BOX
I.       IP Box zasady stosowania ulgi, kto może z niej skorzystać?
II.      Kwalifikowane prawa własności intelektualnej oraz dochody podlegające opodatkowaniu w ramach IP Box.
III.     Autorskie prawo do programu komputerowego jako przykład kwalifikowanego prawa własności intelektualnej – trudności związane z interpretacją pojęcia na przykładach.
IV.     Działalność badawczo-rozwojowa jako warunek skorzystania z ulgi IP Box.
V.      Kalkulacja dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej – odpowiednie wyodrębnienie przychodów i kosztów związanych z IP Box.
VI.     Obliczanie współczynnika Nexus. Praktyczne problemy związane z prawidłową alokacja poszczególnych kategorii kosztów b+r we wzorze, dotyczące m.in. współpracy w ramach B2B, czy też outscourcowaniem części prac do podmiotów powiązanych
VII.    Przygotowanie ewidencji księgowej oraz deklaracji podatkowej PIT-IP oraz CIT-IP celem rozliczenia IP Box.
2.Ulga badawczo-rozwojowa ( BR)
I.       Definicja i przykłady działalności badawczo-rozwojowej
II.      Poszczególne kategorie kosztów kwalifikowanych podlegających rozliczeniu w ramach ulgi badawczo-rozwojowej.
III.     Wyodrębnienie kosztów związanych z wynagrodzeniem oraz należnościami ZUS dotyczącymi pracowników prowadzących prace badawczo-rozwojowe.
IV.     Uzyskanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego, jako potencjalna możliwość zwiększenia zakresu zastosowania ulgi.
V.      Najważniejsze wymogi dotyczące dokumentacji oraz prowadzenia odpowiedniej ewidencji.
VI.     Rozliczenie ulgi badawczo-rozwojowe w zeznaniu podatkowym.
3. Kiedy ulgi należy zgłosić jako schematy podatkowe do Szefa KAS?

Jakie materiały otrzymasz?
1. Prezentację w formie elektronicznej.
2. Certyfikat ukończenia szkolenia.
3. Pliki dokumentów w formacie WORD.


Jak zapisać się na szkolenie?
Na szkolenie zapisać się można za pomocą Bazy Usług Rozwojowych.
Instrukcja:  http://www.it.kielce.pl/dla-firm/kadry-dla-biznesu.html
Rejestracja w bazie pozwala na złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia


Więcej informacji:
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkolenia i rejestracji w BUR prosimy o kontakt ze specjalistą ds. szkoleń Jolantą Caderą.
e-mail: jolanta.cadera@biurex.pl
tel. 607 033 240