Strona główna / Szkolenia / Podatnik CIT w 2022 roku - jak opanować nowe przepisy i ich zmiany? Jak rozliczać właściwie CIT w 2022 roku? - forma zdalna

Podatnik CIT w 2022 roku - jak opanować nowe przepisy i ich zmiany? Jak rozliczać właściwie CIT w 2022 roku? - forma zdalna


Dla kogo jest to szkolenie?
Szkolenie dedykowane jest pracownikom działów księgowych podmiotów, rozliczających podatek CIT. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które zostały wdrożone w  2022 roku  oraz te do których należy się przygotować.
Kiedy odbędzie się szkolenie?
5.12.2022 r.
Jaka jest forma szkolenia?
Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej, za pomocą platformy ZOOM Cloud Meetings.
Ile trwa szkolenie?
Szkolenie trwa łącznie 6 h lekcyjnych od 9.00 – 14.00
Czego nauczysz się podczas szkolenia?
KURSANT:
•    Poprawnie  rozlicza podatek VAT, CIT w praktyce.
•    Definiuje i kontroluje zamknięcie 2022 r. z punktu widzenia CIT 8, CIT 10Z, CIT 8E.
•    Charakteryzuje zmiany w podatku CIT od stycznia 2022 r.
•    Rozróżnia nowe odliczenia od podstawy opodatkowania (limity, zasady, warunki).
•    Rozróżnia i definiuje zmiany w podatku CIT procedowane we wrześniu 2022 r.
Kto poprowadzi szkolenie?
Małgorzata Rzeszutek
Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.
Program szkolenia:
Program szkolenia:
1.    Zmiany w podatku CIT od stycznia 2022, m.in.:
a)    rozszerzenie stosowania tzw. „ estońskiego CIT”,
b)    zmiany w kwalifikacji do kosztów podatkowych transakcji z podmiotami powiązanymi- udziałowcami, wspólnikami,
c)    uproszczenia w zakresie cen transferowych,
d)    zmiany w amortyzacji (spółki nieruchomościowe, lokale i budynki mieszkalne),
e)    zmiany w przepisach o finansowaniu dłużnym,
f)    podatek minimalny tzw. przychodowy, od kiedy ostatecznie wejdzie?
g)    ograniczenie limitu transakcji gotówkowych
h)    zmiany w podatku u źródła i certyfikatach rezydencji, omówienie oświadczeń WH
2. Nowe odliczenia od podstawy opodatkowania (limity, zasady, warunki):
a)    koszty produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu,
b)    koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów,
c)    wydatki na nabycie udziałów/akcji w spółce posiadającej osobowość prawną,
d)    wydatki na przygotowanie prospektu emisyjnego oraz wydatki poniesione bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji,
e)    koszty poniesione na działalność sportową, kulturalną i wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę,
f)    wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji przy jego użyciu,
g)    wydatki na robotyzację.
3. Przygotowanie do zamknięcia 2022 roku z punktu widzenia CIT-8, CIT-10Z, CIT-8E.
a)    Zasady rozliczania przychodów podatkowych na przełomie roku
b)    Moment rozpoznania kosztów podatkowych na przełomie roku.
c)    Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie – zasady kwalifikacji i rozliczenia na przełomie roku
d)    Jakie wydatki należy wyłączyć z KUP?
e)    Rozliczenie ulg podatkowych w deklaracji rocznej (darowizny, ulga na złe długi, B+R i inne)
4. Zmiany w podatku CIT procedowane we wrześniu 2022:
a)    modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023)
b)    uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”,
c)    zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych,
d)    zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH),
e)    uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund,
f)    zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,
g)    złagodzenie przepisów dotyczących rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,
h)    likwidacja obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z „ulgi na złe długi”,
i)    poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT),
j)    zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacania składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Jakie materiały otrzymasz?
1. Prezentację w formie elektronicznej.
2. Certyfikat ukończenia szkolenia.
3. Pliki dokumentów w formacie WORD.
Jak zapisać się na szkolenie?
Na szkolenie zapisać się można za pomocą Bazy Usług Rozwojowych, telefonicznie (607 033 240) lub mailowo.
Rejestracja w bazie pozwala na złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia
Więcej informacji:
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkolenia i rejestracji w BUR prosimy o kontakt :
e-mail: jolanta.cadera@biurex.pl
tel. 607 033 240