Strona główna / Szkolenia / Prawo pracy w 2021 r. Aktualny stan prawny.

Prawo pracy w 2021 r. Aktualny stan prawny.

PRAWO PRACY W 2021 R. Aktualny stan prawny.


Dla kogo jest to szkolenie?
Szkolenie dedykowane jest  dla kierowników, menedżerów, starszych specjalistów  działów kadr i płac  oraz działów personalnych


Kiedy odbędzie się szkolenie?
Szkolenie odbędzie się :09 października 2021 r.


Jaka jest forma szkolenia?
Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej. Ul. Tarnowska 15, Biuro Rachunkowe BIUREX sp. z o.o.


Ile trwa szkolenie?
Szkolenie trwa łącznie 8 h


Czego nauczysz się podczas szkolenia?
Prawo pracy w 2021 r. Aktualny stan prawny to szkolenie specjalistyczne przeznaczone dla profesjonalistów zatrudnionych w biurach rachunkowych, pracujących w działach kadr i płac oraz w działach księgowych. Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczną wiedzę z uwzględnieniem zmian przepisów wywołanych stanem epidemii (Covid-19), zaktualizują swoją wiedzę i rozwiną umiejętności z zakresu praktycznego stosowania przepisów prawa pracy.


Kto poprowadzi szkolenie?
Witold Ziębiński - Radca prawny. Wieloletni inspektor w Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach. Wykształcenie - wyższe prawnicze. Prowadzi liczne szkolenia, kursy, prelekcje dla dorosłych i młodzieży na temat prawa pracy i zmian zachodzących w przepisach.


Program szkolenia:
Czas pracy i  jego uelastycznienie według tarczy antykryzysowej ( najważniejsze dokumenty i pojęcia z zakresu czasu pracy, wybrane zasady planowania czasu pracy, udzielanie odpoczynku dobowego i tygodniowego, praca w nadgodzinach, praca w wolne soboty, niedziele i święta, czas pracy a szkolenia i dyżury, podróż służbowa a czas pracy i wyjście prywatne w czasie pracy). Omówione zostaną także kwestie pracy zdalnej oraz regulacji dotyczących czasu pracy znajdujących się w tzw. Tarczy Antykryzysowej i Tarczy 2.0. Poruszone zostaną kwestie ryzyk  i odpowiedzialności menedżerów za prawidłowe organizowanie pracy, jej planowanie i rozliczanie.
2. Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej  - przykłady praktyczne ( zasady prowadzenia akt osobowych pracowników, wybór postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej (papierowa czy elektroniczna) - wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Cyfryzacji – elastyczne podejście, skrócenie i wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej na przykładach, obowiązek informowania o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej – wzór informacji dla pracownika, dokumentacja czasu pracy: wzór karty ewidencji czasu pracy oraz pozostałej dokumentacji czasu pracy, zasady prowadzenia, przechowywania oraz wydawania).
3. Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem (proporcjonalny urlop wypoczynkowy pracownika pełnoetatowego i niepełnoetatowego, nabycie urlopu w pierwszym roku pracy, tryby udzielania urlopu wypoczynkowego i zmiana terminu urlopu, staż pracy do celów urlopowych, urlop bezpłatny, urlopy okolicznościowe i inne rodzaje zwolnień od pracy, urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, praca kobiet w ciąży przy komputerze, urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy i ojcowski.)


Jakie materiały otrzymam?
Książka - Czas pracy w praktyce. Rozwiązania dotyczące czasu pracy związane z COVID-19
Iwona Jaroszewska-Ignatowska
W publikacji omówiono w formie pytań i odpowiedzi wszystkie trudne zagadnienia związane z czasem pracy, z którymi pracodawcy mają najwięcej problemów w praktyce.
Uczestnicy otrzymają dodatkowo prezentację ze szkolenia w formie PDF.


Jak zapisać się na szkolenie?
Telefonicznie 607 033 240, mailowo: jolanta.cadera@biurex.pl a także za pomocą Bazy Usług Rozwojowych. http://it.kielce.pl/o-nas/aktualnosci-scitt/item/1021-kadry-dla-biznesy-wazna-informacja.html
Rejestracja w bazie pozwala na złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia.


Więcej informacji:
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkolenia i rejestracji w BUR prosimy o kontakt ze specjalistą ds. szkoleń Jolantą Caderą.
e-mail: jolanta.cadera@biurex.pl
tel. 607 033 240