Strona główna / Projekty unijne / Przez praktykę do sukcesu 2 / Przeprowadzone wsparcie dla młodzieży w ramach projektu Przez praktykę do sukcesu 2

Przeprowadzone wsparcie dla młodzieży w ramach projektu Przez praktykę do sukcesu 2

Od 24 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. młodzież uczestnicząca w projekcie "Przez praktykę do sukcesu 2" brała udział w oferowanych formy wsparcia t.j.

  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe odbyło się w wymiarze 6 godzin na uczestnika projektu. Obejmowało zagadnienia takie jak: bilans zasobów i kompetencji, rynek pracy i edukacji, autoprezentacja, CV i list motywacyjny, tworzenie indywidualnego planu działań zawodowych.
  • Certyfikowane szkolenia z zakresu komputerowych programów księgowych i szkolenie z zakresu e-podręczników/e-zasobów. Szkolenia składały się z 2 modułów obejmujących obsługę programów księgowych Symfonia Finanse i Księgowość (32 godziny), oraz e-podręczniki/e-zasoby (8 godzin). Każdy z modułów kończył się egzaminem. Zajęcia odbywały się w wymiarze po 8 godzin dziennie.
  • Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich takich jak praca w zespole, twórcze i kreatywne myślenie, autoprezentacja. Szkolenie obejmowało łącznie 24 godziny.

Galeria