Strona główna / Szkolenia / Psychologiczne mechanizmy motywacji i zarządzania ludźmi w firmie - Akademia Managera

PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY MOTYWACJI I ZARZĄDZANIA LUDŹMI W FIRMIE - AKADEMIA MANAGERA

________________________________________
Dla kogo jest to szkolenie? 
Szkolenie skierowane jest do firm z sektora MŚP i dedykowana jest:
właścicielom przedsiębiorstw,
pracownikom przedsiębiorstw, zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych,
pracownikom przedsiębiorstw, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.
________________________________________
Kiedy odbędzie się szkolenie?
Szkolenie odbędzie się : 
18-19 kwietnia 2024 r.
25-26 kwietnia 2024 r.
16-17 maja 2024 r.
________________________________________
Jaka jest forma szkolenia?
Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej
________________________________________
Ile trwa szkolenie?
Szkolenie trwa łącznie 6 dni, od godz. 9.00 – 14.45
________________________________________
Czego nauczysz się podczas szkolenia?
Cel edukacyjny
Szkolenie przygotowuje uczestników do zarządzania firmą. Celem szkolenia jest pokazanie znaczenia komunikacji w zespole, roli i funkcji menadżera, roli komunikacji w relacji szef-pracownik, zasad współpracy w zespole, stylów przywództwa oraz stylów zachowań. Uczestnicy nauczą się podejmować i komunikować trudne decyzje, egzekwować ustalenia i nagradzać oraz rozróżniać typy pracowników. Zapoznają się z czynnikami, które motywują pracowników. Nauczą się stosować coaching biznesowy w zespole.
Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia.
Uczestnik szkolenia:
Zna narzędzia komunikacyjne i jest świadomy ich wpływu na organizację pracy oraz motywację pracowników.
Zna specyfikę swojego zawodu.
Potrafi budować pozytywne podejście do roli managera w realiach dużej organizacji.
Umie wyznaczać podwładnym granice (minimalne wymagania) i komunikować maksymalne preferencje.
Potrafi świadomie przyjmować rolę szefa w zależności od zaistniałych potrzeb i okoliczności.
Potrafi podejmować i komunikować niepopularne, trudne decyzje.
Zna dodatkowe narzędzie do rozumienia pracowników i polepszenia współpracy.
Potrafi doceniać podwładnych i egzekwować ustalenia.
Rozróżnia style zachowań ludzi.
Zna zasady i metody prowadzenia indywidualnego szkolenia dla pracowników w zespole.
Potrafi skutecznie motywować pracowników.
Zna sposoby na wdrożenie narzędzi managera w codziennej pracy.
Stosuje coaching biznesowy w zespole.

________________________________________
Kto poprowadzi szkolenie?
Sławomir Młynarczyk- trener sprzedaży, mentor, coach, menager, przedsiębiorca.
Absolwent Międzynarodowego Kursu Mentorów „Promentor”,Absolwent Akademii Trenerów Sprzedaży Development-Partners,Magister ekonomii Politechniki Radomskiej o specjalizacjach - ekonomika i organizacja handlu i usług, polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw.
Członek Stowarzyszenia Mentorów Promentor.V-ce prezes Fundacji Green Planet 2050.
Członek Grona Targowego Targów Kielce.Były członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania „MATRIK”, były koordynator Świętokrzyskiego Klubu Trenerów Zarządzania „MATRIK”.Od 2000 roku funkcjonuje w strukturach sprzedaży. Ponad 7 lat na stanowiskach kierowniczych w branżach: gastronomicznej, budowlanej, komputerowej, sportowej, odzieżowej, higieny, czystości i innych. Od 2010 roku zarządza firmą szkoleniową, projektuje i prowadzi warsztaty oraz szkolenia. Przeprowadził ponad 5 tys. godzin szkoleniowych.
SPECJALIZACJA TRENERSKA: Psychologia sprzedaży, Rozwój w Biznesie, Mentoring sprzedażowy, sportowy, Inspirowanie i samorozwój, Coaching sprzedażowy, Zarządzanie sobą w czasie, Zarządzanie personelem, Organizacja pracy, Komunikowanie w oparciu o modele, typologie osobowości myślowe „Kolorowi ludzie”.
Paweł Sutowicz
Trener biznesu, coach ICF – International Coach Federation, trener mentalny sportowców, handlowiec, właściciel Centrum Szkoleń i Coachingu.Konsultant psychoterapii pozytywnej z międzynarodową akredytacją WAPP.Certyfikowany konsultant DISC D3 – (Certified Behavioral Consultant) oraz Konsultant Talent Reflect. Posiada 11 lat doświadczenia coachingowego i trenerskiego.Specjalizacja trenerska: warsztaty sprzedażowe i szefowskie, komunikacja w firmie, obsługa klientów, coaching, trening mentalny dla sportowców.Ukończył Studium profesjonlnego coacha NOVO – kurs zaawansowany PCC (Professional Certified Coach program – International Coach Federation).Studium Zawodowe Coacha Biznesu NOVO – akredytacja: ACTP Accredited Coaching Training Program-International Coach Federation.Certyfikowany trener Akademii Trenerów Biznesu Kontrakt OSH.Absolwent studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie: Psychologia biznesu z akredytacją EQUIS (European Quality Improvement System) oraz kierunku: Zarządzanie ludźmi w firmie.Ukończył specjalistyczny program studiów podyplomowych dla kadry zarządzającej w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks.Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku: Lider biznesu.Wrocławski Instytut Psychoterapii – Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna.Ukończył kurs coachingu u Jenny Rogers, autorki bestselerowej książki “Coaching oraz posiada certyfikat międzynarodowej koncepcji do pracy z metaforą i obrazem Points of You The Coaching
________________________________________
Program szkolenia:
Dzień I
PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA LUDŹMI W FIRMIE
Wprowadzenie do warsztatu – rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań uczestników szkolenia, co do prezentowanego programu.
Rola komunikacji w relacji szef – pracownik.
Rola managera – szef jako zawód.
Zasady współpracy w zespole.
Style przywództwa – zarządzanie sytuacyjne.
Dzień II
PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA LUDŹMI W FIRMIE
Podejmowanie i komunikowanie niepopularnych, trudnych decyzji.
Typy pracowników.
Egzekwowanie ustaleń i nagradzanie pracowników.
Czynniki motywujące pracowników.
Podsumowanie warsztatu – planowanie indywidualnego realnego wykorzystania utrwalonych umiejętności szefowskich w pracy managera.
Dzień III
RÓŻNE STYLE ZACHOWAŃ LUDZI – DISC D3 ORAZ PROCES GRUPOWY
Wprowadzenie do koncepcji oraz odniesienie się do doświadczeń z wcześniejszych zajęć.
„Ludzie są różni, ale przewidywalnie różni” - przedstawienie koncepcji DISC oraz jej wpływ na motywację i zarządzanie.
Dzień IV
RÓŻNE STYLE ZACHOWAŃ LUDZI – DISC D3 ORAZ PROCES GRUPOWY
Analiza indywidualnych stylów zachowań pracowników.
Proces grupowy.
Dzień V
COACHING BIZNESOWY
Etapy coachingu i modelowanie zachowań.
Zbudowanie kategorii coachingowych niezbędnych podczas modelowania i pracy coachingowej.
Dzień VI
COACHING BIZNESOWY
Trening procedury coachingowej – kontrakt Kierownika z pracownikiem.
Trening procedury coachingowej – wspólna praca – trening wyławiania atutów i rezerw w projekcie.
Formularz spotkania coachingowego, jako narzędzie wspierające szefa.

________________________________________
Jakie materiały otrzymam?
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w postaci prezentacji.
________________________________________
Jak zapisać się na szkolenie?
Telefonicznie 607 033 240, mail: jolanta.cadera@biurex.pl, Na szkolenie zapisać się można także za pomocą Bazy Usług Rozwojowych. Rejestracja w bazie pozwala na złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia.
________________________________________
Więcej informacji:
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkolenia i rejestracji w BUR prosimy o kontakt.
e-mail: jolanta.cadera@biurex.pl
tel. 607 033 240