Staż zawodowy - dokumenty

Dokumenty stażowe
 1. Poniżej udostępniamy umowę stażową wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Dokumenty muszą być podpisane przez Stażystę (w przypadku Stażysty niepełnoletniego dokumenty podpisuje również opiekun prawny Stażysty), Pracodawcę oraz Organizatora Stażu.
 3. Podpisane przez Stażystę i Pracodawcę 3 egzemplarze dokumentów należy niezwłocznie dostarczyć do Biura Projektu.
 4. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

  BIURO PROJEKTU:
  Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o.
  ul. Tarnowska 15,
  25-394 Kielce
  tel. 607 033 240