Strona główna / Szkolenia / Umowy cywilnoprawne i pozarolnicza działalność jako tytuł do ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem zmian przepisów.

Umowy cywilnoprawne i pozarolnicza działalność jako tytuł do ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem zmian przepisów.

________________________________________
Dla kogo jest to szkolenie?
Adresaci: dyrektorzy finansowi, główni księgowi, samodzielni księgowi, pracownicy działów księgowych, pracownicy biur rachunkowych, specjaliści ds. księgowości w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, zarządzający firmami oraz właściciele firm.
________________________________________
Kiedy odbędzie się szkolenie?
Szkolenie odbędzie się : 4 lutego 2022 r.
________________________________________
Jaka jest forma szkolenia?
Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej.
________________________________________
Ile trwa szkolenie?
Szkolenie trwa łącznie 8 godzin lekcyjnych
________________________________________
Czego nauczysz się podczas szkolenia?
W wyniku realizacji Szkolenia słuchacz:
•    określa przedmiot umów cywilnoprawnych, co decyduje o rodzaju tej umowy,
•    rozróżnia rezultat umowy a staranne jej wykonywanie,
•    rozróżnia sytuację powodującą, że zleceniobiorca i osoba wykonująca umowę o dzieło do celów ubezpieczeń społecznych traktowany jest jak pracownik,
•    rozstrzyga obowiązek zgłaszania do ZUS zawieranych umów o dzieło,
•    rozstrzyga obowiązki ubezpieczeń społecznych w przypadku zbiegów kilku tytułów do ubezpieczeń społecznych, po uwzględnieniu rodzajów pozarolniczej działalności,
•    prawidłowo ustala podstawy wymiaru składek dla zleceniobiorców i osób prowadzących pozarolniczą działalność, z uwzględnieniem ulg dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
•    rozróżnia zmieniony sposób postępowania w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących,
•    poprawnie składa dokumenty rozliczeniowe i ich korekty.

________________________________________
Kto poprowadzi szkolenie?
    Dariusz Suchorowski
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.
Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne  15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Regionalny w Kielcach i Krakowie, gdzie przekazuje posiadaną wiedzę pracownikom kadrowo-płacowym z zakresu zagadnień ubezpieczeń społecznych realizowanych przez płatników składek oraz innymi firmami szkoleniowymi w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej. Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.
Ponadto był zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce.
.
________________________________________
Program szkolenia:
Rodzaje umów cywilnoprawnych oraz identyfikacja rezultatu umowy i starannego działania:
•    umowa agencyjna,
•    umowa zlecenie,
•    umowa o świadczenie usług,
•    umowa o dzieło.
Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą lub wykonywane na jego rzecz jako szczególne przypadki powodujące obowiązek ubezpieczeń społecznych nawet w przypadku umów o dzieło.
Definicja pozarolniczej działalności do celów ubezpieczeń społecznych i okresy podlegania z uwzględnieniem nowelizacji z 24 czerwca 2021r.:
- pozarolnicza działalność gospodarcza,
- twórca i artysta,
- wolny zawód,
- wspólnicy spółek,
- osoby prowadzące szkoły
Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku wykonywania dwóch lub więcej umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem:
•    różnych sposób wynagradzania określonych w umowie,
•    różnych terminów płatności za poszczególne umowy,
•    brakiem wynagrodzenia za poszczególne miesiące umowy,
•    wynagrodzeniem za kilka miesięcy
Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym umów cywilnoprawnych w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń – umowa o pracę, pozarolnicza działalność bez ulg i z ulgami, urlopy bezpłatne i wychowawcze, zasiłki macierzyński i inne.
Rozstrzyganie podlegania z tytułu kilku pozarolniczych działalności oraz zbiegu z innymi rodzajami tytułów.
Pozostałe zmiany wynikające z nowelizacji z 24 czerwca 2021 r. dotyczące:
- możliwości nie naliczania odsetek za zwłokę,
- ograniczania czasowego składania korekt dokumentów rozliczeniowych,
- wpływu ograniczenia możliwości składania dokumentów rozliczeniowych na prawidłowość danych na kontach ubezpieczonych.
- długość okresu zasiłkowego i sposób jego liczenia,
- zasady ponownego ustalania podstawy wymiaru zasiłków
________________________________________
Jakie materiały otrzymam?
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w postaci prezentacji.
________________________________________
Jak zapisać się na szkolenie?
Telefonicznie 607 033 240, mail: jolanta.cadera@biurex.pl, Na szkolenie zapisać się można także za pomocą Bazy Usług Rozwojowych. Wkrótce pojawią się aktualne odnośniki do usług.
Instrukcja: >>KLIK<<
Rejestracja w bazie pozwala na złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia.
________________________________________
Więcej informacji:
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkolenia i rejestracji w BUR prosimy o kontakt ze specjalistą ds. szkoleń Jolantą Caderą.
e-mail: jolanta.cadera@biurex.pl
tel. 607 033 240