Usługi

Świadomi jesteśmy tego, że od nowoczesnego biura oczekuje się:
  • rzetelnego i odpowiedzialnego prowadzenia księgowości firmy, opartego na gruntownej znajomości przepisów prawnych oraz wieloletnim doświadczeniu, 
  • zapewnienia fachowego doradztwa w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych, przynoszącego wymierne korzyści w postaci oszczędności, 
  • wykorzystywania najnowszych technik przetwarzania i przesyłania informacji, celem oszczędności czasu oraz zapewnienia dokładnej informacji. 

Świadczymy usługi w zakresie:
  • kompleksowej i pełnej obsługi dokumentacji podatkowej dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
  • sporządzania deklaracji i zeznań podatkowych,
  • prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, rejestrów VAT, ksiąg rachunkowych oraz rejestrów ryczałtowych, 
  • obsługi kadrowej, rozliczeń podatków oraz ubezpieczeń pracowników, 
  • kontroli formalno-rachunkowej dokumentów podatkowych (audyt), 
  • konsultacji podatkowych, 
  • doradztwa podatkowego polegającego na sporządzaniu odwołań, opinii, analiz, interpretacji.
 

e-BIUREX - Usługa na miarę czasów

 

START-UP: Księgowość na start

 

Twój Doradca Podatkowy