Wzór dokumentów stażowych


Przedstawiamy wzory wypełnienia dokumentów stażowych dla stażystów projektu unijnego "Przez praktykę do sukcesu" odbywających staż w lipcu i sierpniu 2019 r.