Zapytanie ofertowe - cateringBiuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o. w partnerstwie z GRANTINO Kancelaria Konsultingowa Dariusz Dąbek, realizują projekt "Przez praktykę do sukcesu" dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT (projekty konkursowe),

W związku z realizacją projektu kierujemy do Państwa zapytanie ofertowe pn. „USŁUGA CATERINGOWA – PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE OBIADÓW I SERWISÓW KAWOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „PRZEZ PRAKTYKĘ DO SUKCESU”.

W celu wyłonienia Wykonawcy zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie w/w usługi zgodnie z niniejszym zapytaniem.

Zapytanie ofertowe, wraz z formularzem ofertowym oraz niezbędnymi załącznikami znajdują się w załączniku.

Wypełniony formularz ofertowy wraz z niezbędną dokumentacją prosimy przekazać do dnia 15 lutego 2018 r. do godz 15:00:

  • osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach od (8:00 do 15:00) lub listownie za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź poczty, na adres: Biuro Rachunkowe BIUREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 1 Maja 103, 25-614 Kielce, lub
  • na adres e-mail: oferta@biurex.pl