Zapytanie ofertowe - doradztwo zawodowe


W związku z realizacją projektu „Przez praktykę do sukcesu” nr RPSW.08.05.04-IZ.00-26-100/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, GRANTINO Kancelaria Konsultingowa Dariusz Dąbek poszukuje osoby fizycznej - wykonawcy usług doradztwa w projekcie w ramach umowy (360 godzin w ramach projektu, po 6 h na każdego z 60 uczestników projektu).

Zamówienia polega na wykonywaniu usług doradztwa edukacyjno-zawodowego w projekcie Zamawiającego, realizowanego wspólnie z BIUREX Sp. z o.o., w ramach umowy (360 godzin w ramach projektu) zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu i przyjętym harmonogramem prac w projekcie, w tym: - indywidualne sesje z uczestnikami projektu z zakresu doradztwa zawodowego, - przekazanie wiedzy na temat rynku pracy i edukacji, - przekazanie wiedzy na temat zasad przygotowywania dokumentów rekrutacyjnych (cv, list motywacyjny) i zasad autoprezentacji, - przekazanie wiedzy nt. zasad tworzenia i realizacji indywidualnych planów działań, opracowanie wspólnie z poszczególnymi uczestnikami ich IPD i przekazanie wiedzy na temat monitorowania realizacji własnych IPD.

Szczegóły zamówienia znajdują się w załączniku.

Pliki dołączone do artykułu

Zapytanie ofertowe.pdf