Zapytanie ofertowe - szkolenia dla nauczycieli

W związku z realizacją projektu „Przez praktykę do sukcesu” nr RPSW.08.05.04-IZ.00-26-100/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o. oraz GRANTINO Kancelaria Konsultingowa Dariusz Dąbek ogłaszają ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/BIUR/04/2018/OF/SZK - pn. „Certyfikowane szkolenia z zakresu komputerowych programów księgowych i szkolenie z zakresu e-podręczników/e-zasobów dla nauczycieli kształcenia zawodowego, w związku z realizacją projektu „Przez praktykę do sukcesu”.

Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego usług przeprowadzenia szkoleń według poniższej specyfikacji:

Moduł I - Szkolenie z zakresu obsługi programu Sage Symfonia Finanse i Księgowość.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników kompleksowych kompetencji zawodowych i informatycznych związanych z obsługą programu Sage Symfonia Finanse i Księgowość zgodnie z ustalonymi standardami kształcenia. Moduł będzie kończył się egzaminem zgodnym z Systemem Zarządzania Jakością jednostki walidującej i certyfikującej producenta programu.

Wymiar szkolenia i liczba uczestników:
Łączny wymiar szkolenia wynosi: 48 h (24 h/grupa)
Liczba grup szkoleniowych: 2
Liczebność grupy szkoleniowej: 10
Okres realizacji: marzec 2018 r. - grudzień 2019 r.

Moduł II - Szkolenie z zakresu obsługi programu Comarch ERP Optima Księga Handlowa.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia: jest nabycie przez uczestników kompleksowych kompetencji zawodowych i informatycznych związanych z obsługą programu Comarch ERP Optima Księga Handlowa zgodnie z ustalonymi standardami kształcenia. Moduł będzie kończył się egzaminem zgodnym z Systemem Zarządzania Jakością jednostki walidującej i certyfikującej producenta programu.

Wymiar szkolenia i liczba uczestników:

Łączny wymiar szkolenia wynosi: 48 h (24 h/grupa)
Liczba grup szkoleniowych: 2
Liczebność grupy szkoleniowej: 10
Okres realizacji: marzec 2018 r. - grudzień 2019 r.

Moduł IV - Szkolenie z zakresu e-podręczników/e-zasobów.


Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników kompleksowych kompetencji zawodowych i informatycznych związanych z korzystania z e-podręczników/e-zasobów zgodnie z ustalonymi standardami kształcenia. Moduł będzie kończył się egzaminem zgodnym z Systemem Zarządzania Jakością Zamawiającego.

Wymiar szkolenia i liczba uczestników:
Łączny wymiar szkolenia wynosi: 32 h (16 h/grupa)
Liczba grup szkoleniowych: 2
Liczebność grupy szkoleniowej: 10
Okres realizacji: marzec 2018 r. - grudzień 2019 r.

Szczegóły zamówienia znajdują się w załączniku.


ODPOWIEDZI PROSIMY NADSYŁAĆ DO DN. 1 MARCA 2018 R.